Sint-Job-in-t-Goor: 03/235.81.07, Kalmthout: 03/685.54.02, Heist-op-den-berg: 015/24.40.42

LEZ Antwerpen Oplossing

City-Filter®

Mag u ook de Lage Emissie Zone in Antwerpen niet meer in ?

Wij hebben de oplossing.
Vraag naar uw prijs en levertijd in 1 van onze winkels

Elke Cityfilter die geleverd wordt, omvat de volgende onderdelen:

 

 • Origineel-DPF® City-Filter
 • Montagekit
 • Stickers voor motorruimte en B-zuil
 • Montagebewijs dat aan het keuringsstation voorgelegd moet worden
 • Garantie-bewijs
 • Typegoedkeuringsdokument (ABE)
 • GOCA Validatierapport

 

Wetgeving – Autos & lichte bestelwagens

Hieronder vindt u alle nodige wettelijke bepalingen zoals ze eveneens terug te vinden zijn op de site van de Vlaamse milieuadministratie:  Premie!

 

Nieuwe subsidies roetfilter – Roetfilter inbouwen met 600 euro korting

De Vlaamse overheid geeft een premie voor de installatie van een half-open roetfilter op oudere wagens op oudere dieselwagens met milieuklasse Euro3 of Euro4. Nieuwe wagens komen niet in aanmerking voor de premie. Op nieuwe wagens worden immers beter af-fabriek gesloten roetfilters geplaatst. U krijgt tot 600 euro van de totale kost terugbetaald. Dieselauto’s stoten schadelijke fijn stofdeeltjes uit, veel meer dan benzineauto’s of lpg-wagens.
Door de steeds strengere Europese eisen voor nieuwe voertuigen neemt de luchtverontreiniging door verkeer af.
Dat is een gunstige ontwikkeling. Maar het wegverkeer levert nog steeds een grote bijdrage tot de uitstoot van fijn stof, vooral door het gebruik van oudere dieselwagens.
Roetfilters zorgen voor een afname van de schadelijke uitstoot.

Welke soort roetfilter plaatsen?

Er bestaan twee soorten roetfilters: gesloten en half-open roetfilters. Gesloten roetfilters worden op nieuwe wagens geplaatst en houden meer dan 90% van de roetuitstoot tegen. Het is dus belangrijk om meteen bij aankoop van een diesel te kiezen voor een diesel die is uitgerust met een roetfilter!
Op www.ecoscore.be vindt u of een dieselwagen een roetfilter heeft.
Gesloten roetfilters kan u niet achteraf op uw wagen laten installeren. Hiervoor bestaan er half-open roetfilters. Deze half-open roetfilters houden 30 tot 50% van de roetuitstoot tegen. Euro 3 wagens stoten 10 keer meer fijn stof uit dan dieselwagens uitgerust met een gesloten roetfilter.
Euro 3 wagens zijn gebouwd tussen pakweg 2000 en 2005. De premie geldt enkel voor deze Euro 3 wagens aangezien Euro 4 wagens nog nieuw kunnen worden aangekocht en een gesloten roetfilter hiervoor beter is.

Een roetfilter biedt niet altijd een goede oplossing. Een filter is in de regel na 600-1000 kilometer totaal gevuld met roet. Het opgevangen roet moet verbrand worden, anders verstopt het. Roet verbrandt als het voertuig met hogere snelheid rijdt, vanaf 70 kilometer per uur. De temperatuur van de motor wordt dan hoog genoeg om het roet te verbranden. In de file of in de stad haal je die temperatuur in de uitlaat niet. En zonder verbranding van de tegengehouden deeltjes kan de filter verstoppen. Autogebruikers die voornamelijk korte afstanden afleggen, kiezen het best een benzine- of lpg-wagen. Een roetfilter werkt immers niet optimaal bij korte afstanden.

De premie praktisch

 • Voor wie?
  De premie wordt toegekend aan iedereen die eigenaar is van een voertuig en hetzij in het Vlaamse Gewest gedomicilieerd is, hetzij in het Vlaams Gewest een exploitatiezetel heeft. Zowel bedrijfswagens, leasingwagens als wagens in eigendom van een persoon komen in aanmerking.

 

 • Voor welke voertuigen?
  De premie wordt toegekend voor de installatie van een roetfilter in een diesel personenwagen of bestelwagen. De premie geldt enkel voor voertuigen met milieuklasse ‘Euro 3’ of ‘Euro 4’ (Euronorm) met een eerste inschrijving voor XXXXX (datum publikatie in het Staatsblad wordt toegevoegd zodra bekend) . Euro 4 wagens en Euro 4 bestelwagens die na deze datum ingeschreven zijn komen niet in aanmerking voor de premie. Deze dieselvoertuigen kunnen immers ook nog nieuw worden aangekocht en voor een nieuwe wagen is het beter meteen bij aankoop een wagen te kiezen met roetfilter.
  U vindt de Euronorm van uw wagen op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig. Lees meer over de Euronorm op www.lne.be.
  Nieuwe wagens worden uitgerust met gesloten roetfilters die meer dan 90% van het fijn stof tegenhouden; in bestaande wagens worden open roetfilters geplaatst die 30 tot 70% van het fijn stof tegenhouden. Euro 5 dieselwagens en bestelwagens zijn standaard uitgerust met een gesloten roetfilter en komen dus ook niet in aanmerking voor de premie.

 

 • Voor welke roetfilter?
  De premie geldt enkel voor de installatie van een half-open roetfilter. De premie geldt niet voor de vervanging van een gesloten roetfilter, dit maakt onderdeel uit van het onderhoud van het voertuig.
  De roetfilter moet geleverd worden met een validatieverslag uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer. Zo wordt verzekerd dat de roetfilter effectief werkt, minstens 30 % van het roet opvangt, het eventueel meerverbruik beperkt wordt en geen schade aanricht een de type voertuigen waarvoor de roetfilter werd getest.
  Via de de rubriek ‘Kies de juiste roetfilter‘ kan u nagaan welke roetfilter geschikt is voor uw voertuig.

 

 • Wie mag de roetfilter installeren?
  Aan de installatie van de roetfilter zijn geen voorwaarden verbonden noch wat erkenning betreft, noch wat vestigingsplaats betreft. De roetfilter is vergezeld van een handleiding die toelaat de installatie vrij eenvoudig uit te voeren. U mag dat zelf doen, of u laat dit doen door uw garagist. Bekijk het filmpje over de montage van een roetfilter. Diegene die de installatie uitvoert dient het montageattest, meegeleverd met de roetfilter, in te vullen. Om in aanmerking te komen voor de aanvullende premie moet de garagehouder wel gevestigd zijn in het Vlaams Gewest.

 

 • Waaraan moet de roetfilter voldoen?
  Om in aanmerking te komen voor een premie moet de roetfilter aan bepaalde eisen voldoen. Elke roetfilter moet geleverd worden met een beveiligde kopie van het validatieverslag afgeleverd door de Dienst Voertuigen van de federale overheid. Zo wordt verzekerd dat de roetfilter minstens 30% van het roet opvangt en het eventuele meerverbruik beperkt wordt. Er wordt ook gegarandeerd dat de roetfilter effectief werkt, ook op langere termijn, en geen schade aanricht aan de type wagens en bestelwagens waarvoor het getest werd. Niet elke Euro 3 dieselwagen kan met een retrofit roetfilter worden uitgerust.
  Via de website roetfilters.lne.be kan u nagaan welke roetfilter geschikt is voor welk voertuig.

 

Aan de installatie van de roetfilter zijn geen voorwaarden verbonden, noch wat erkenning betreft, noch wat vestigingsplaats betreft. De roetfilter is vergezeld van een handleiding die toelaat de installatie vrij eenvoudig uit te voeren. Diegene die de installatie uitvoert dient het installatiedocument, meegeleverd met de roetfilter, in te vullen.